İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kastamonu Üniversitesi Sürdürülebilir Tarım ve Tabii Bitki Kaynakları Anabilim Dalı Başkanlığı ve Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülmekte olan “Siyez Buğdayında Seleksiyon Islahı İçin Başlangıç Materyalinin Oluşturulması” projesi için 2016 yılı hasat döneminde İhsangazi’den 40, Seydiler’den 5, Kastamonu Merkezden 4 ve Devrakani’den de 1 çiftçi olmak üzere toplamda 50 çiftçiden toplanan siyez buğdayı başaklarının elle dikim işlemi 06 Ekim 2016 tarihinde İhsangazi Çay Mahallesi hudutları içerisinde  690 metrekare alanda  yapıldı.
        Ekim işlemi ; Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Öztekin URLA ve ıslahçı Mehmet Emin ALYAMAÇ, Kastamonu Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Servet KEFİ, İlçe Müdür V. Engin BIYIKLI ve İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yapıldı.