NÜFUS VE DAĞILIMI

İlçemiz merkez nüfusu 2895, köylerin nüfusu 2574 olmak üzere genel toplam nüfusu 5.469'dur. İlçemiz ekonomik açıdan fazla bir zenginliğe sahip olmadığından özellikle genç nüfus iş bulmak amacıyla büyük şehirlere göç etmektedir.