İHSANGAZİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : Yeni Mahalle Haraçoğlu Cad. Kat.3 No:26 İhsangazi

Telefon/Faks : 0(366)-392 12 26

0(366)-392 19 22

İlçe Nüfus Müdürlüğü 1988 yılından beri hizmet vermekte olan bir teşkilat olup; 23 köy ve 10 mahalleye ait 33 idari birim ve 42 adet nüfus aile kütüğü bulunmaktadır.

Müdürlüğümüzde; 1 Nüfus Müdürü 3 VHKİ' ni kadrosu mevcut olup, bu kadrolardan 2 VHKİ' ni kadrosu boştur.

İhsangazi Nüfus Müdürlüğü yapımı biten yeni hükümet konağına taşınmış olup,1988 yılından bu yana Belediye ye ait eski hükümet konağında hizmet vermektedir.

İhsangazi nüfus Müdürlüğü yıllardır olduğu gibi vatandaşa en iyi hizmet sunmanın gayesi içerisinde olacaktır.


 
Başbakanlığın 2008/8 sayılı genelgesi gereğince Kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen iş ve işlemlerde nüfus müdürlüklerinden veya vatandaşlarımızdan yerleşim yeri ve diğer adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kayıt örneği istenmeyecek, bu belgeler, ilgili kuruluş tarafından doğrudan KPS' den elde edilecektir.

ADRES KAYDI VE DİĞER İŞLEMLER İÇİN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TELEFONLARINDAN BİLGİ ALABİLİR VEYA BİZZAT BAŞVURABİLİRSİNİZ.

ADRES KAYIT SİSTEMİNDE KAYITLI OLMAYAN (ADRES BEYANINDA BULUNMAYAN KİŞİLERİN) EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE BULUNDUKLARI YER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT EDEREK ADRES KAYITLARINI YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR. ADRESİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR DA YENİ ADRESLERİNİ OTURDUKLARI YER NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

SOY AĞACI VEYA SOY KÜTÜĞÜ VERİLMESİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET TANIMI İÇERİSİNDE YER ALMADIĞINDAN BU TÜR TALEPLERİNİZİN KARŞILANMA İMKANI YOKTUR.

MUHTARLARIN VE İLGİLİLERİN DİKKATİNE "GERÇEĞE AYKIRI YERLEŞİM YERİ(İKAMET BELGESİ) VEYA CÜZDAN TALEP BELGESİ VEREN KÖY VEYA MAHALLE MUHTARLARI İLE HERHANGİ BİR İŞLEM SEBEBİYLE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GERÇEK DIŞI BEYANDA BULUNANLAR VE BUNLARA TANIKLIK EDENLER 6 AYDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE CAZALANDIRILIR.

22.03.2008 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5749 sayılı kanunu 4. maddesi ile 298 sayılı kanunun 33.maddesinin 1. paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Seçmen kütüğü; adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre her yıl yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ile her seçim döneminde güncelleştirilir."

1-Nüfus cüzdanları

1- Nüfus cüzdanı almak için gerekli belgeler nelerdir?

1- Nüfus cüzdanı nasıl alınır?

Yurt içinde nüfus cüzdanı ile başvuru yapılması halinde cüzdan seri numarası sistemdeki bilgilerle aynı ise müracaat edilen her nüfus müdürlüğünden nüfus cüzdanı düzenlenir. Nüfus cüzdanının kayıp veya çalınmış olması halinde ise nüfus cüzdanı talepleri yerleşim yeri veya diğer adresin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yapılır. Bu durumda çalışılan kurum yetkilisince veya yerleşim yeri ya da diğer adres muhtarlığı tarafından düzenlenmiş nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.

Yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz tarafından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi ile nüfus cüzdanı verilir.
3- 18 yaşından büyüklerin nüfus cüzdanını kimler alır?
18 yaşından büyük olanların nüfus cüzdanı kendilerine veya resmi vekiline verilir.
4- 18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanını kimler alır?
18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanı ana, baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayete haiz olan ana veya babaya verilir. Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi, vasi yoksa ikinci dereceye kadar hısımları çocuğun nüfus cüzdanını almaya yetkilidir.
5- Nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırma yaşı kaçtır?
Talep edilmediği sürece onbeş yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına ve nüfus cüzdanı talep belgesine fotoğraf yapıştırılmaz. Onbeş yaşını doldurmuş olanların fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi ile müracaatları halinde nüfus cüzdanı fotoğraflı olarak düzenlenir.
6- Nüfus cüzdanlarını ne kadar sürede değiştirmem gerekiyor?
Üzerinde silinti, kazıntı ve bir düzeltme yapılmayan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak kişi cüzdandaki fotoğrafı ile tanınmasını engel teşkil edecek şekilde değişmişse cüzdan değiştirilir.
7- Yakınlarımın nüfus cüzdanlarını alabilir miyim?
Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların (18 yaşından büyüklerin) kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.
8- Nüfus cüzdanımı değiştireceğim, renkli fotokopi fotoğrafım olmaz mı?
Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz.

2-Nüfus Kayıt Örneği İle İlgili Sorular

 

1- Nüfus kayıt örneğimi nasıl ve nereden alabilirim?
Nüfus kayıt örneği, kişilerin bulundukları yer nüfus idaresinden yazılı müracaatları üzerine kendilerine verilmektedir.

2- Kimlerin nüfus kayıt örneklerini alabilirim?
Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.


3-DOĞUM İŞLEMLERİ

1- Yeni doğan çocukları nüfus kütüğüne kimler kayıt ettirebilir?
Doğumları ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar bildirerek nüfus kütüğüne kaydettirmekle yükümlüdür.
2- Çocuk yazdırmak için hangi belgeler gerekir?
Doğum olayı nüfus memuruna sözlü olarak bildirilir. Bildirim sırasında çocuğun baba ve anasının nüfus cüzdanı veya nüfus kayıt örneği ile varsa doğuma ait resmi belge ve raporlar memura verilir.
3- Çocuk doğum tarihinden itibaren ne kadar sürede kütüklere kayıt ettirilmelidir?
Her doğum olayının, doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içinde otuz gün içinde nüfus memuruna, yurt dışında atmış gün içinde başkonsolosluklara bildirilmesi zorunludur.
4- Çocuğum evde doğdu ve doğum raporu yok. Ne yapmam gerekiyor?
Sözlü olarak bildirimde bulunulması gerekir.
5- Çocuğuma isim verirken, ailemde olan başka birisinin ismini verebilir miyim?
Verilebilir.
6- Çocuğumun dini alanı boş olmasını istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 341 inci maddesi gereğince çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya ait olduğundan, anne ve babanın bu yönde tasarrufta bulunmaları halinde çocuğun dini sütunu boş bırakılır.
7- Nüfus cüzdanıma kan grubumu yazdırmak için ne yapmam gerekiyor?
Kan grubu hakkında resmi bir rapor ya da belge yoksa kan grubu işlenmez.
8- Yeni doğan çocuğum kimlik numarasını ne zaman alacak?
Yeni doğan çocuklara aile kütüklerine tescil edilir edilmez Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilmektedir.
9- Yeni doğan çocuğumun nüfus cüzdanını ne zaman alacağım?
Yeni doğan çocuk aile kütüklerine tescil edilir edilmez nüfus cüzdanı tanzim edilir.
10- Yurtdışında doğan çocuğumu nüfus kütüklerine tescil ettirmek için ne yapmam gerekiyor?
Yurt dışında en yakın Türk Başkonsolosluklarına, yurt içinde nüfus idarelerine başvurmaları gerekir.
11- 7 yaşını geçen çocuğumu nüfus kütüklerine nasıl tescil ettirebilirim?
Altı yaşından büyük (72 ay + 1 gün) ve on sekiz yaşından küçük (216 ay) çocuklara ait bildirim yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi zorunludur.


4-Ölüm İşlemleri

1- Hastanede ölen birisinin ölümü nüfus kayıtlarına nasıl tescil edilir?
Hastanelerde ölen kişilere ait ölüm tutanakları o kurumlarda görevli memurlarca düzenlenerek hastanenin bulunduğu yerdeki nüfus idaresine gönderilmek suretiyle ölüm aile kütüklerine işlenir.

2- Ölüm evrakı bende ve nüfus kütüklerine tescil edilmesini istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Ölüm belgesi ile birlikte yerleşim yerindeki nüfus idaresine başvurulması gerekir.
3- Çok eski tarihte ölmüş bir kişi nüfus kütüklerinde sağ görünüyor ölümü nüfus kütüklerine tescil ettirmek için ne yapmak gerekiyor?
Ölmüş olduğu halde aile kütüklerinde sağ görülenlere ait ölüm tutanakları, ölüm olayını gösterir belge ile başvurulması halinde nüfus müdürlüklerince düzenlenir ve gerekli işlem yapılır. Herhangi bir belge ibraz edilememesi durumunda ölüm beyanının doğruluğu nüfus müdürlüklerince tahkik ettirildikten sonra düzenlenecek ölüm tutanağı, mülkî idare amirinin emri ile işleme konulur.

5-Evlilik İşlemleri


1- Evlenmek için hangi belgeler gerekiyor?
a) İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi
b) Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
c) Resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık raporu/resmi sağlık kurulu raporu
ç) Rıza belgesi
d) Vesikalık fotoğraf
e) Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi
2- Evlenme müracaatı nerelere yapılır?
Birbiri ile evlenmeye karar vermiş olan kadın ve erkeğin, oturdukları yer evlendirme memurluğuna müracaatları esastır. Ancak, evleneceklerin ayrı illerde bulunması veya birinin yurt dışında olması gibi hallerde ayrı ayrı müracaat da mümkündür
3- Evlenme için sağlık raporu nerelerden alınır?
Evlenmeye engel hastalık bulunmadığına dair sağlık raporları, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinden alınmalıdır.
4- Evlendikten sonra bekar nüfus cüzdanlarımız ne kadar geçerlidir ?
Evlenme nüfus kütüklerine tescil edilir edilmez, nüfus cüzdanlarının değiştirilmesi gerekmektedir.
5- Yurtdışında yabancı veya Türk ile evlendiğim zaman, Türkiye'deki kayıtlarıma nasıl ve ne zaman tescil ettirmem gerekiyor?
Yurt dışında yabancı yetkili makam önünde yapılan evlenme, o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Dış temsilciliklerine eşlerden biri tarafından bildirilir. Bildirim evlenmeyi yapan yetkili makamlardan alınacak evlenme belgesinin o yerdeki konsolosluğa verilmesiyle yapılır. Evlenmenin yapıldığı yerde Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği bulunmadığı takdirde yabancı makamlardan alınan belge, yurt içinde her hangi bir ilçe nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de evlenme bildirimi yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak evlenme bildirimi düzenlenmek suretiyle evlenme aile kütüklerine tescil edilir.
6- Yurt dışında yabancı birisi ile evleneceğim, benden evlenme ehliyet belgesi istiyorlar. Nasıl alabilirim?
Nüfusta kayıtlı olduğu nüfus idaresinden ya da bulunduğu yerdeki nüfus idaresinden evlenme ehliyet belgesi alınabilir.
7- Evlenme belgeleri ne kadar süre geçerlidir?
Evlenme yapılmasına ilişkin olarak tanzim edilen belgelerin Ülkemizde altı ay süre ile geçerlidir. Yabancı ülkelerdeki geçerlilik süresi o ülkenin milli kanunlarını ilgilendirmektedir
8- 15 yaşında birisi evlenebilir mi? Evlenme yaşını kim neye göre tayin eder?
Medeni Kanun gereğince; on altı yaşındaki küçüğün evlenmesi mümkün değildir.
9- Evlenme cüzdanı sadece evlenme sırasında mı verilir?
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memurluğunca verilmesi gerekmekte ise de, evlenmenin nüfus kütüklerine tescilinden sonra da ilgililerin müracaatları halinde nüfus müdürlüğünce de verilmektedir.
10- Çocuklarımı evlenme cüzdanıma kayıt ettirmek istiyorum. Bunun için neler gereklidir?
Eşlerin çocukları olması veya eş ve çocukların bilgilerinde değişiklik olması halinde; nüfus müdürlüğüne yapılan müracaat üzerine uluslararası aile cüzdanında gerekli düzeltmeler ve eklemeler yapılır.


6-Adres Beyanı Nasıl Yapılır?

Genel uygulamada kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adreslerini yazılı olarak bildirimleri esastır.
Bu bildirimler şahsen,
İlçe nüfus müdürlüklerine
Dış temsilciliklere
Adrese dayalı hizmet alınacak kuruma
20 iş günü içinde bildirmekle yükümlüdürler. Bildirme işlemi posta (kargo ve iadeli taahhütlü mektup) veya elektronik ortamla yapılabilir.
(Adres dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine yapılan bildirimleri 10 iş günü içerisinde bulundukları yerin İlçe Nüfus Müdürlüğüne gönderirler.)

 

DiĞER ADRESLERİN SİSTEME GiRiLMESi
Diğer adreslerin bildirilmesi, adres beyan formu doldurularak ilgili yerlere verilerek gerçekleştirilir.
Yerleşim yeri dışında kalan ve geçici süre ile oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres kapsamında olup bunların bildirilmesi kişilerin talebi üzerine yapılır.
Ayrıca kişinin kimlik paylaşım sisteminde diğer adreslerinin bulunmaması kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez.


7-Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim.

1- www.nvi.gov.tr Adresinden öğrenebilirsiniz

8-Evlat Edinme İşlemleri

1- Evlat edinmek için evli olmak gerekiyor mu?
Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlat edinebilir.
2- Bekar bir bayanım ve bir çocuğu evlat edinmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Yetkili mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinden evlat edinme kararı alınması gereklidir.

 

9-Boşanma İşlemleri

1- Boşanma için hangi mahkemeye müracaat edeceğim?
Aile mahkemesine, aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemesine müracaat edilmesi gerekir.
2- Boşanma kararımı elden aldım. Nüfusa tescil ettirmek için neler yapmalıyım?
Boşanma kararının verildiği yerdeki nüfus müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekir.
3- Boşandıktan sonra eşimin soyadını kullanmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Boşanan kadın boşandığı kocasının soyadını kullanabilmesi için bu konuda hakimden karar alması gerekir.
4- Boşandıktan sonra evlenmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Boşanan erkek boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hemen evlenebilir, kadın ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 132 nci maddesinde belirtilen 300 günlük bekleme süresini doldurmadan evlenemez. Ancak, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

5- Türk Vatandaşlığımı kaybettim ama boşanmamın Türkiye'de ki kayıtlarıma tescil edilmesini istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin, kayıp tarihinden sonraki nüfus olayları aile kütüklerine işlenmemektedir.
6- Türk vatandaşlığını sonradan kazanan bayan, eşinden ayrıldıktan sonra nüfus kütüklerine tescili nasıl yapılır?
Türk vatandaşlığını sonradan kazanan kadının boşanması halinde; kayıtlı bulunduğu idari birimdeki aile kütüğüne bağımsız bir kütük sıra numarası altında, evlenmeden önceki soyadıyla tescil edilir.
7- Dul olarak evlenen bayan boşandıktan sonra hangi haneye döner?
Dul olarak evlenen kadının boşanması halinde; evlenmeden önceki kayıtlı bulunduğu haneye, evlenmeden önceki soyadıyla döner. Bekarlık soyadını taşıyabilmesi için hakimden izin alması gerekmektedir

10-Kayıt Düzeltme İşlemleri


1- Nüfus bilgilerimde (örneğin ad, soyad, doğum tarihi) değişiklik yapmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz. Bu nedenle; nüfus kayıtlarında değişiklik yaptırmak isteyen kişilerin kayıt düzeltme davası açmak üzere bulundukları yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.


11-Vatandaşlık İşlemleri

1- Vatandaşlıkla ilgili başvurular hangi makamlara yapılır?
Yurt içinde ikamet ediyorsanız bulunduğunuz ilin Valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize müracaat etmeniz gerekmektedir.
2- Vatandaşlık başvurularına ilişkin evrakların Genel Müdürlüğe intikal edip etmediği öğrenilebilir mi?
Genel Müdürlüğümüz Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz
3- Vatandaşlık başvuru dosya numarası öğrenilebilir mi?
Genel Müdürlüğümüz Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.
4- Vatandaşlık işlemleri hakkında bilgi edinilebilmesi mümkün müdür?
Genel Müdürlüğümüz Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz.
5- Vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede sonuçlandırılır?
Vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz olması durumunda makul bir süre içerisinde işlem tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik olan bilgi ve belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması temin süresine göre değişmektedir.
6- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına ilişkin tebligatı elden alabilir miyim?
İşlemleriniz sonuçlandığında başvuru makamlarınca tarafınıza duyuru yapılmaktadır.
7- Kanun yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı ile seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması ya da kaybına ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?
Vatandaşlık Hizmetleri ile ilgili bölümlerden gerekli bilgileri alabilirsiniz.
8- Türk vatandaşı ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığı kazanılması mümkün müdür?

403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun 1. Maddesi uyarınca Türk vatandaşı ana veya babadan doğanlar Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptirler. Bu yolda yapılacak başvuru üzerine gösterilen ana yada babanın Türk vatandaşı olduğu ilgilinin de bu ailenin çocuğu olduğu tespiti halinde Türk vatandaşlığını kazanırlar. Bu yolla vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin eksiksiz olması halinde işlemleri makul bir süre içerisinde tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik bilgi ve belgeler ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması belgelerin temin süresine göre değişmektedir.
9- Bir Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması mümkün müdür?
3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve halen evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Baş vuru üzerine yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda durumu uygun görülenler Türk vatandaşlığını kazanırlar, durumları uygun görülmeyenlerin ise talepleri reddedilir.
10- Türk vatandaşlığını muhafaza ederek yabancı bir devlet vatandaşlığına geçilebilmesi mümkün müdür?
Yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere baş vuru da bulunmanız ve bu izin verilmesine ilişkin gerekli şartları taşımanız halinde Türk vatandaşlığınızı muhafaza kaydıyla yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmenize izin verilebilir.
11- Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?
Türk Vatandaşlığının Kazanılması ile ilgili bölümden gerekli bilgileri alabilirsiniz.
12- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu sırasında yaşı küçük olmakla birlikte işlemlerin devamı sırasında reşit yaşa gelen çocuklar için ne yapılmalıdır?

Anne ve babalarına bağlı olarak vatandaşlık durumları incelenen küçük çocukların, vatandaşlık işlemleri sonuçlanmadan reşit yaşa gelmeleri halinde, müracaat makamlarına bilgi verilerek adlarına vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi gerekir.
13- Vatandaşlık işlemlerimin makul sürede sonuçlandırılabilmesi için ne yapılabilir?
Başvuru tarihinden sonra yapılan adres değişikliklerinizi bildirmeniz, İkamet sürelerinizin yenilenmesi halinde ikamet tezkerenizin noter tasdikli bir örneğinin, medeni halinizde değişiklik olduğu takdirde buna ilişkin belgelerin, çocuğunuzun doğması halinde doğum belgesinin tasdikli birer örneklerini dilekçeniz ekinde Genel Müdürlüğümüze göndermeniz gerekmektedir.
14- Türk vatandaşlığını kazanma talebinin reddi halinde tekrar müracaat edilmesi mümkün müdür?
Red sebeplerinizle ilgili olarak, durumunuzda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, müracaatınızı yenileyebilirsiniz
15- Yeniden Vatandaşlığa Alınmaya ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?
Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne şahsen müracaat edilebilir veya www.nvi.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

12-Vatandaşlığın Kaydedilmesi

5203 SAYILI KANUNLA TANINAN HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN BELGE HAKKINDA AÇIKLAMA

1 ) 5203 Sayılı kanunun amacı nedir ?
403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen vatandaşlarımız bulundukları ve çalıştıkları ülkelerde daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak, ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak amacı ile başka bir devlet vatandaşlığına geçmek istemektedirler. Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin nüfus kütüklerindeki kayıtları kapatılmakta ve yabancı muamelesine tabi tutulmakta, dolayısı ile ancak Türk kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan yararlanabilmekte idiler. Bu nedenle de vatandaşlarımız Türkiye'de kazanmış oldukları müktesep haklarını yitirmekteydiler. İşte, 06.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5203 Sayılı Kanun ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi gereğince yararlanacak olanlar ve yararlanacakları hakların kapsamı genişletilmiştir.
2) 5203 Sayılı Kanun hangi hakları saklı tutmuştur ?
*Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; *Askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme-seçilme, kamu görevlerine girme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, *Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

3 ) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge'den kimler yararlanmaktadır ?
Doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları, bu nedenle nüfus kütüğündeki kayıtları kapalı olmak şartıyla yararlanmaktadır.
4) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge'den kimler yararlanamaz?

Üçüncü madde kapsamına girmeyenlere söz konusu belge verilmez ve böyle bir belgeden yararlanamazlar. .
5) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge nasıl talep edilir?

5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge talebine ilişkin dilekçe ekinde 2 adet fotoğrafla birlikte yabancı ülke makamlarınca verilmiş olan kimlik belgesi ya da pasaport ibraz edilmek suretiyle müracaat edilir. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmez.
6) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge hangi makamlarca verilmektedir ?
Kişilerin bizzat kendilerinin talebi halinde verilmektedir. Bu belgeyi, yurt dışında; Türk Dış Temsilciliklerimiz, yurt içinde; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri vermeye yetkilidirler.
7) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge'nin hangi hallerde değiştirilmesi mümkündür?
Kaybolması veya yıpranması halinde de yenisinin beşinci madde ye göre, altıncı madde de belirtilen müracaat makamlarınca düzenlenmesi mümkündür
8) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge kimlik belgesi yerine kullanılabilir mi ?
Söz konusu belge, kimlik belgesi yerine kullanılamaz.
9) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge çocuklar adına düzenlenebilir mi ?
Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesinde kayıtlı olup reşit olmayan çocuklar için, ebeveynlerinin müracaatları halinde bu çocukları adına da müstakil bir belge düzenlenmektedir.
10) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge nasıl kullanılmalıdır?
a-Belge, saklı tutulan hakları dışındaki iş ve işlemler sırasında ibraz edilecek bir belge olup, vatandaşlığını kazandıkları ülkenin resmi kimlik kartı ile birlikte kullanılması gerekmektedir.
b-Belge sahiplerinin,vekalet yoluyla işlem yapmaları halinde, vekaletnamelerini çıkartırken vatandaşlığını kazandıkları ülkenin resmi kimlik kartını kullanacaklardır. Bu vekaletname ile vekalet verdikleri şahsa, 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgenin tasdikli bir suretini de vermeleri gerekmektedir. c-Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulamada olan 4112 Sayılı Kanun gereği Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olan kişiler, 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olarak değerlendirilecektir.